Affärsänglar

 

 

 

 

Affärsidé

Affärside

Augmenta skall investera i tidiga skeden i företag med Karl.casino unika produkter och stor tillväxtpotential.

När portföljbolagen har en färdigutvecklad produkt eller tjänst som är redo för kommersialisering, kommer Augmenta att lämna sina intressen i portföljbolagen. Exakt när detta kommer att ske kan variera och är beroende av varje bolags unika situation.

Investeringskriterier