Affärsänglar

 


 

 

Bakgrund

Historia bakgrund

Baserat på framgången med Augmenta Venture Partners AB (AVP) har nu Augmenta AB bildats våren 2008.

Målsättningen med Augmenta AB är att vidareutveckla det investeringskoncept som AVP etablerat, i ett nytt bolag med fler ägare samt med större kapital och resursbas.

Augmenta AB ägs idag av ett 40–tal delägare.