Affärsänglar

 


 

CanImGuide

Bolagets affärsidé handlar bl.a. om aktivering av immunologisk cancerkontroll. Identifiera och oskadliggöra kroppsfrämmande strukturer, ”non-self”, t.ex.mikroorganismer och cancer.