Affärsänglar

 


 

Emstone

EmstoneEmstone utvecklar en mekanisk produkt för att spräcka berg genom hydraultryck.

Metoden går i korthet ut på att spräckkapslar förs ner i förborrade hål i berget och när kapslarna fylls med vatten så expanderar de och spräcker stenen på precis rätt ställen utan att förstöra kapseln. Direkta förtjänster är att metoden inte kräver sprängtillstånd, är tyst och radikalt minskar besiktningskostnader i samband med stenbrytning. Branschen letar efter alternativ till explosiva material och byggindustri samt sprängentreprenörer är mycket positiva till Emstones innovation.

Mer information: besök www.emstone.se
Eller kontakta VD Erik Ahnberg på 046-286 86 60