Affärsänglar

 


 

EQL Pharma

EQLEQL Pharma levererar kvalitets farmaceutiska generika och specialitets läkemedel till de Skandinaviska och Europeiska marknaderna.

Genom att göra detta så bidrar EQL till att möjliggöra för hälsovården att kontrollera sina kostnader med ökad patientkvalité.

www.eqlpharma.com