Affärsänglar

 


 

Exini

ExiniExini är en ledande utvecklare av säker diagnostisk mjukvara för nukleär medicin och radiologi. Bolaget tillhandahåller lösningar som möjliggör för användarna att öka produktiviteten och därigenom minska kostnaderna inom sjukvården.

EXINI erbjuder sjukvårdssektorn kvalificerade system för diagnos, beslutsstöd och automatiserad rapportering som sammantaget ger kostnadseffektiv sjukvård och förbättrad patientsäkerhet.

www.exini.com