Affärsänglar

 

 

Investeringskommitté

Vid varje ny analys tillsätts en särskild kommitté bestående av Augmentas delägare som utgörs av personer med lång erfarenhet från ledande befattningar i svenska och internationella verksamheter.