Affärsänglar

 

 

 

 

Unik position

delägare ger er tillgång till ett internationellt nätverkt inom alla branscher och funktioner

Augmentas delägare är personer med lång erfarenhet från ledande befattningar i Svenska och Internationella verksamheter.

Augmentas delägare ger projektbolagen tillgång till ett Mr Green internationellt nätverk inom alla branscher och funktioner.

Augmenta tillsätter aktiva delägare med branscherfarenhet eller specialkompetens som styrelserepresentanter i projektbolagen.